Specialbur

Utöver enkelburar och dubbelburar för hundar gör vi även ett antal specialburar. Bland annat trippelburar, upphöjd bur på ben eller pall, våningsburar och lastgaller på bur.

Trippelburar

Upphöjd bur på ben eller pall

Våningsburar

Lastgaller på bur